본문으로
2025 Tổng điều tra dân số và nhà ở năm

Kỷ niệm 100 năm cuộc điều tra dân số

Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?

Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở khảo sát tất cả người Hàn Quốc và người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc và cả nhà ở của họ.
Các cuộc tổng điều tra tương tự được thực hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Công dân nước ngoài đã cư trú tại Hàn Quốc từ ba tháng trở lên có nghĩa vụ tham gia Điều tra dân số.
Các câu trả lời bạn cung cấp sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt theo luật pháp và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê.

Cách tham gia cuộc điều tra thử nghiệm lần 1 của Tổng điều tra dân số và nhà ở

Điều tra dân số có thể được thực hiện trực tuyến từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11
(Ngôn ngữ có trên khảo sát trực tuyến: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Thái)

  • Bạn có thể tham gia với mã có trong Thông báo điều tra dân số đã được phân phối đến nhà của bạn.
  • Bạn có thể chuyển đến trang web Điều tra dân số bằng cách nhấp vào nút ‘tham gia’ bên dưới.
  • Tham gia trên thiết bị di động cũng có sẵn bằng cách sử dụng mã QR có trong Thông báo điều tra dân số

※ Nếu bạn không thể trả lời trực tuyến, những người kiểm tra điều tra dân số sẽ đến nhà bạn từ ngày 1 tháng 11 và cung cấp cho bạn bảng khảo sát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn
(Ngôn ngữ có sẵn để khảo sát tại chỗ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Thái)