본문으로
2025 Bevolkings- en woningtelling

100ste verjaardag van de volkstelling

Wat is de bevolkings- en woningtelling?

De Volks- en Woningtelling onderzoekt alle Koreanen en buitenlanders die in Korea wonen, en ook hun huisvesting.
Soortgelijke tellingen worden in de meeste landen van de wereld gehouden.
Buitenlandse staatsburgers die drie maanden of langer in Korea hebben gewoond, zijn verplicht aan de volkstelling deel te nemen.
De antwoorden die u geeft, worden strikt beschermd door de wet en uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.